Σταθερό: 210-3245988

Email: Olaeshop1@gmail.com  ;  Olaeshop@outlook.com